Ароматите, които се отделят от растенията и се разпространяват във въздуха, съдържат различни биологично активни вещества. Човешкият организъм абсорбира от 3 до 4 мг ароматни органични вещества в рамките на едно денонощие, което катализира биохимичните процеси в организма.

Ароматите съдържат също фитониди, които представляват вещества с антибиотични свойства. Тяхното разумно използване от хората още от древността е спомогнало за поддържането, укрепването и възстановяването на здравето. Ароматерапията е лечебен метод, чрез който естествените етерични масла влизат в тялото през дихателните пътища и кожата.

Приети чрез обонянието, растителните аромати имат локално въздействие (нос, носоглътка, трахея, бронхи, алвеоли) и общо въздействие (нервно-рефлекторно и хуморално). Вдишани, летливите фитоорганични вещества активират анализаторите на централната нервна система, влияят на дихателната, сърдечно-съдовата и други системи на организма.

Високата проникваща способност на фитоорганичните вещества в кръвта води до по-бърз терапевтичен ефект. Приети чрез обонянието, ароматите въздействат 20 пъти по-бързо и по-ефективно, отколкото приети вътрешно като настойки или чайове.

Друг начин за усвояване на ароматните вещества е чрез кожата, тъй като човек диша и чрез нея. Научно е доказано, че кожата се явява най-същественият орган, чрез който се осъществяват редица важни жизнени функции – обменна, натрупваща, отделителна, ендокринна, имунобиологична. Възприети от кожата, фитоорганичните вещества попадат в кръвта или по лимфата и външноклетъчното пространство. Благодарение на многослойния строеж на кожата, в зависимост от индивидуалния приток на кръв, подкожна мазнина и др., процесът на проникване на активните съставки на ароматите може да продължи от няколко минути до няколко часа. Както и при обонянието, така и усвоени чрез кожата, ароматичните вещества имат местно-директно и общопроникващо чрез кожата действие.

Бързината и силата на реакция на организма зависи от скоростта на проникналите в него биологично активни вещества. Ефектът на терапията е по-бърз при проникване на ароматите чрез дихателната система, отколкото чрез кожата.

Ароматерапия в грижата за психичното здраве

Налице са добре документирани доказателства за нарастващото и широко разпространено използване на допълнителна и алтернативна медицина за лечение на симптомите на физически и психически разстройства в западния свят.

Доказателствената база за ефикасността на ароматерапията при лечението на тези нарушения остава бедна и има няколко методологически строги проучвания. Въпреки това, някои обещаващи резултати предполагат, че са необходими допълнителни проучвания, за да се изследва потенциалът на етеричните масла при лечение на симптоми на тревожност, депресия и стрес. Експерименталните изследвания за вдишване са от особено значение, тъй като здравните специалисти и потребителите се нуждаят от по-точна и научна информация за ефектите и безопасността на етеричните масла.